Turvallisuus

Asukkaiden, henkilökunnan ja talossa vierailevien turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Asukkaamme saavat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri, joten yksinäisyys ja hätä eivät pääse yllättämään yölläkään.

Turvapuhelimet ja -rannekkeet sekä kulun- ja kameravalvonta

Asiakkaamme saavat käyttöönsä turvarannekkeen, jonka ansiosta he voivat kutsua apua napin painalluksella, vuorokauden ympäri. Turvapuhelimen avulla asiakkaamme saavat puheyhteyden hoitajaan. Kulun- ja kameravalvonta varmistaa, ettei muistamaton asiakas pääse poistumaan rakennuksesta hoitajien tietämättä.

Palo- ja poistumisturvallisuus

Olemme huolehtineet paloturvallisuudesta tiloissamme automaattisella palonilmausjärjestelmällä. Järjestelmä reagoi savuun ja tekee välittömästi ilmoituksen suoraan hätäkeskukseen. Tiloissamme on lisäksi kuumuuteen reagoiva sprinklerijärjestelmä, joka aloittaa palon sammuttamisen automaattisesti, välittäen samalla palohälytyksen hätäkeskukseen.

Teemme yhteistyötä paikallisen palolaitoksen kanssa yhteisten harjoitusten ja koulutustilaisuuksien merkeissä. Turvallisuus- ja pelastustoiminta kuuluvat hoitajiemme perehdytykseen, ja päivitämme heidän tietonsa vuosittain.

Tilojemme kaikki poistumisreitit ovat esteettömiä ja asiakkaidemme vuoteet on varustettu pelastuslakanoilla.

Hätäensiapu

Henkilökunnallamme on ajantasainen hätäensiapukoulutus. Kiireellisissä tilanteissa saamme pikaista lisäapua Joroisten ensihoitoyksiköltä, palolaitoksen ensivasteyksiköltä sekä kotihoidon partiolta.

Asumis- ja laiteturvallisuus

Mansikkapaikan kiinteistöt ja pihapiiri pidetään hyvässä kunnossa. Kunnossapidosta vastaa talon oma kiinteistövastaava ja pihojen hiekoituksesta sekä talvikunnossapidosta Jouni Uotinen.

Käytössämme olevat laitteet huolletaan ja tarkastetaan säännöllisesti.

Tietoturva

Käytämme asiakastietojemme käsittelyyn Hilkka-asiakastietojärjestelmää. Pyydämme asiakkailtamme henkilökohtaisen suostumuksen heitä koskevien tietojen kirjaamiseen. Hoitajat kirjautuvat järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

Oheisesta rekisteriselosteesta löydät lisätietoja palvelutoimintaamme liittyvistä asiakasrekistereistä.

Rekisteriseloste

Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan palveluntuottajan omatoimista laadunvarmistusta niin, että toiminta täyttää lainsäädännön, valvontaohjelmien, laatusuositusten sekä palveluntuottajan omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset.

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kirjallista kuvaamista ja siinä käytettäviä asiakirjoja.

Joroisten Palveluasunnot ry, Palvelutalo Mansikkapaikka

Google Maps