Hoiva, hoito ja huolenpito

Tarjoamme asukkaillemme ammattitaitoista hoitoa ympäri vuorokauden. Turvalliset, viihtyisät ja esteettömät kotimme on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea päivittäisissä toiminnoissaan.

Ikääntyminen itsessään ei ole sairaus. Iän karttuessa monille meistä kuitenkin puhkeaa useitakin perussairauksia, jotka voivat osaltaan rajoittaa toimintakykyämme. Asiakkaidemme hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että heidän tilansa arvioidaan säännöllisesti ja heidän sairauksiensa hoidosta huolehditaan ammattitaidolla ympäri vuorokauden.

Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma

Toteutamme hoiva- ja hoitopalvelumme asiakaslähtöisesti ja hoidamme asiakkaitamme aina yksilöllisesti laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä, omahoitajan ja yksikön sairaanhoitajan kanssa.

Ensimmäinen hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaan muuttaessa luoksemme ja sen laatimisessa ovat mukana myös hänen hoidostaan aiemmin vastannut taho, kuten kotihoito, sairaala tai omaishoitaja. Näin turvaamme hoidon jatkuvuuden.

Painotamme palveluissamme kuntouttavaa, ennaltaehkäisevää sekä asiakkaan jäljellä olevaa omatoimisuutta ja voimavaroja tukevaa toimintaa.

Omahoitaja huolehtii terveydestä

Asiakkaan muuttaessa Mansikkapaikkaan hänelle nimetään omahoitaja. Omahoitaja vastaa hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta ja säännöllisestä päivittämisestä. Omahoitaja tutustuu asiakkaan elämätarinaan, tapoihin, tottumuksiin ja toiveisiin keskustellen asiakkaan itsensä ja hänen läheistensä kanssa.

Toivomme lämpimästi omaisten ja läheisten olevan osa asiakkaamme arkea ja elämää hänen muuttaessaan Mansikkapaikkaan.

Google Maps