Studio-Olohuone investointihanke

Investointihankkeella hankitaan laadukkaat studiolaitteet ja kehitetään Studio Olohuoneen toimintaa.

Hankkeessa varustetaan viisi kylätaloa Kuvansi, Maavesi, Kaitainen, Kerisalo, Kolma, hyvillä
videoneuvottelulaitteilla, jotka mahdollistavat osallistumisen kirkonkylän olohuoneen tapahtumiin sekä
vastaanottamaan sekä videoimaan ja lähettämään sisältöä.
Varustetaan myös Studio Olohuone kehittämishankkeen pilottiryhmän (10 henkilöä) laadukkailla ja
helppokäyttöisillä mobiililaitteilla sekä hyvillä etäyhteyksillä.
Hankkeen aikana ohjelmistoja kehitetään, jotta niitä voidaan käyttää mahdollisimman monipuolisesti.
Visuaalista ilmettä muokataan, erilaisia työskentelytapoja kokeillaan.

Google Maps