Kun olen yksin, niin olenko olemassa?

Kun olen yksin, niin olenko olemassa, hankkeen tavoitteena on, järjestää monimuotoista virtuaalista
vapaa-ajan toimintaa mobiililaitteita hyväksi käyttäen Joroisten kunnan ja Varkauden kaupungin alueella yli 65-vuotiaille yksin kotona asuville ikäihmisille. Niin, että he oppivat käyttämään mobiililaitteita kotoa käsin harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa sekä tuoda myös turvallisuuden tunnetta kotona
asumiseen. Tavoitteena on, että laitteiden käyttö jää pysyväksi hankkeen loputtua.

Google Maps