Kun olen yksin, niin olenko olemassa?

Kun olen yksin, niin olenko olemassa?” -hankkeen tavoitteena on, järjestää Joroisten kunnan ja Varkauden kaupungin alueella yli 65-vuotiaille yksin tai yksinäiseksi itsensä tunteville, kotona asuville ikäihmisille monimuotoista matalan kynnyksen virtuaalista vapaa-ajanpalvelua, käyttäen apuna heidän omia mobiililaitteitaan.

Hanke on suunnattu ikäihmisille, joilla on hankaluuksia osallistua yhteisiin tapahtumiin pitkien välimatkojen, sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi. Hankkeen tavoitteena on, että he oppivat käyttämään mobiililaitteita kotoa käsin silloin, kun se heille itselleen parhaiten sopii.

Hankkeessa voi tutustua ja osallistua erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin. Saada ajantasaista tietoa P-S HVA sotepalveluista, jokaisen meidän hyvinvointiin liittyvistä asioista, kotiliikuntaopastusta ja paljon muuta.

Myös ikäihmiset itse voivat halutessaan osallistua ohjelmien tekoon. Hankkeen ohjelmat ovat pääasiassa paikallisia, monipuolisia ja ajankohtaisia. Ohjelmien sisällöt vaihtelevat jonkin verran vuodenaikojen ja juhlapyhien mukaan.

Tavoitteena on mobiililaitteiden käytön pysyvyys hankkeen päätyttyä sekä itselle mielenkiintoisen harrastuksen löytyminen hankkeen kautta. Tavoitteena on myös, että hanke on ollut kannustamassa osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan sekä auttanut pitämään yhteyttä ystäviin ja tuttaviin.

Google Maps