Hankkeet

YLEISTÄ

Joroisten Palveluasunnot ry sai hallinnoitavakseen kolme erillistä hanketta, joista Studio-Olohuone sisältää kaksi erillistä hanketta Investointihankkeen ja Kehittämishankkeen. Rahoittajina tässä hankkeessa ovat Joroisten Oma Osuuskunta, Etelä-Savon Ely ja RaJuPuSu Leader, hankkeen kesto on kaksi vuotta.

Studio-olohuone hankkeen keskiössä on Joroissa asuvat ikäihmiset, joiden on haastavaa tai jopa hankalaa lähteä kotoa harrastusten tai virkistyksen pariin. Studiolaitteiden käyttäjät, sisällöntuottajat ja kylätaloilla toimivat henkilöt saavat myös mahdollisuuden oppia käyttämään tällä hankkeella hankittuja nykyaikaisia studiolaitteita sekä lähettämään ohjelmaa.

Kolmas hanke on, Kun olen yksin, niin olenko olemassa? STM Sosiaali- ja terveysministeriö ja STEA Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskus. Hankkeen kesto on kolme vuotta.
Tämän hankkeen kohderyhmä on Joroisten kunnan sekä Varkauden kaupungin alueella yli 65-vuotiaat yksin tai puolisonsa kanssa kotona asuvat ikäihmiset, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jäädä yhteiskunnan
tarjoamien palveluiden ulkopuolelle

Henkilöstö

Rauni Janhunen,
projektipäällikkö,
rauni.janhunen@mansikkapaikka.fi
p. 044 493 4971


Veli-Pekka Haastola,
hanketyöntekijä,
veli-pekka.haastola@mansikkapaikka.fi
p. 044 796 0547

Google Maps