Hankkeet

Studio-Olohuone

Joroisten Palveluasunnot ry sai hallinnoitavakseen kolme erillistä hanketta, joista Studio-Olohuone sisältää kaksi erillistä hanketta:
Investointihankkeen ja Kehittämishankkeen.

Rahoittajina tässä hankkeessa ovat Joroisten Oma Osuuskunta, Etelä-Savon Ely ja RaJuPuSu Leader ja hankkeen kesto on kaksi vuotta (2022–2024).

Studio-Olohuone hankkeen keskiössä ovat Joroissa asuvat ikäihmiset, joiden on haastavaa tai jopa hankalaa lähteä kotoa harrastusten tai virkistyksen pariin. Studiolaitteiden käyttäjät, sisällöntuottajat ja kylätaloilla toimivat henkilöt saavat myös mahdollisuuden oppia käyttämään tällä hankkeella hankittuja nykyaikaisia studiolaitteita sekä lähettämään ohjelmaa Studio-Olohuoneen Youtube-kanavalle.

Kun olen yksin, niin olenko olemassa?

Kolmas hanke on ”Kun olen yksin, niin olenko olemassa?

Rahoittajana on STM Sosiaali- ja terveysministeriö ja STEA Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus ja hankkeen kesto on kolme vuotta (2022–2025).

Hankkeen kohderyhmänä on Joroisten kunnan sekä Varkauden kaupungin alueella yli 65-vuotiaat yksin tai puolisonsa kanssa kotona asuvat ikäihmiset, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jäädä yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ulkopuolelle. Ohjelmia voi seurata Studio-Olohuoneen Youtube-kanavalla.

Kevennä Taakkaasi on virtuaalinen vertaistukiryhmä yli 65–vuotiaille kotona yksin asuville ikäihmisille, joiden on haastavaa lähteä kodin ulkopuolisiin harrastuksiin tai tapahtumiin. Virtuaalisen vertaistukiryhmän järjestäjänä on ”Kun olen yksin, niin olenko olemassa?” -hanke.

Henkilöstö

Rauni Janhunen,
projektipäällikkö,
rauni.janhunen@mansikkapaikka.fi
p. 044 493 4971

Veli-Pekka Haastola,
hanketyöntekijä,
veli-pekka.haastola@mansikkapaikka.fi
p. 044 796 0547

Google Maps